Corporate look - logo en huisstijl

 

Wat is de gewenste look en perceptie?

 

Misschien heeft uzelf reeds een idee van logo maar kunt u het zelf niet uitwerken.

 

Op basis van een eerste bespreking en briefing wordt een analyse gemaakt van uw bedrijf: welke producten

of diensten biedt u aan, wat is uw doelgroep, wat is uw gewenste uitstraling of perceptie?

Het logo moet een bepaalde emotie opwekken.

De ontwikkeling van een logo is heel belangrijk. Hier moet dus zeker de nodige aandacht aan besteed worden.

Het profileert namelijk uw bedrijf/organisatie/instelling en het is uiteraard de bedoeling dat het logo jarenlang

wordt gebruikt.

Daarnaast wordt ook gekeken wat u precies op termijn wenst uit te werken.

 

Na deze bespreking wordt eerst een globale prijsraming bezorgd. Eens u dit goedkeurt, wordt gestart met

een logo- en typografische studie.

Er worden enkele voorstellen met keuzemogelijkheid uitgewerkt.

 

Na de presentatie van deze eerste voorstellen volgt mogelijks een bijsturing/aanpassing of bijkomende kleurenstudie. Eens we het eens zijn omtrent de logo, volgt een verdere studie omtrent de lay-out van

bijkomende communicatiedragers zoals briefpapier, omslagen, visitekaartjes, ...

De stationerymiddelen die u wenst.

 

In een volgend stadium kan dan gewerkt worden aan de bekendmaking van uw bedrijf of instelling:

een informatieve folder of flyer, een uitgebreide brochure met productoverzicht, ...

Behoort uw zaak tot de horeca, dan zal geopteerd worden voor een informatieve flyer, menukaarten,

prijslijsten, wijnkaarten, ...

 

In een laatste fase wordt dan ook overwogen om een website, totaal in dezelfde stijl van de ontwikkelde

corporate look, uit te werken.

 

De huisstijlregels kunnen ook, indien gewenst, in een richtlijnengids of witboek uitgewerkt worden.

Zo kunt u aan alle medewerkers maar ook externe partners de richtlijnen bezorgen zodat uw logo en andere huisstijlregels door iedereen conform worden gebruikt (identiek lettertype, correcte kleurcodes, ...).

 

Vooraf worden altijd duidelijke prijzen en betalingsvoorwaarden afgesproken.

 

 

Webdesign © All-By-One 2015