Ontwerp

Ontwerp & grafische vormgeving

van allerhande communicatiemiddelen.


Het ontwerpen van een van allerhande communicatiedragers is steeds afhankelijk van de briefing en de input die de opdrachtgever bezorgt.

Wat uiteindelijk geleverd wordt, moet overeenstemmen met de uitstraling die u wilt en in lijn met uw bestaande corporate look of huisstijl.

 

Een uitgebreid voorafgaand gesprek met persoonlijke input is daarvoor onontbeerlijk.

 

Grafische vormgeving is heel uiteenlopend. Het gaat van het doortrekken van de corporate look tot het goed weergeven van de gewenste boodschap. Zowel inhoudelijk als visueel.

Tekst en beeld moeten een geheel vormen en moeten in dezelfde stijl uitgewerkt worden om zijn doel te bereiken.

Of het nu gaat om de vormgeving van folders, advertenties of een website. Alles moet piekfijn op elkaar afgestemd zijn.

 

U geeft aan wat u wenst en het ontwerp kan hieraan dan beantwoorden: zuiver grafisch en typografisch of eerder met heel veel fotomateriaal of andere illustratieve elementen. Alles hangt af van de input.

U moet zich duidelijk terug vinden in het uiteindelijke resultaat of de output.

 

Na de briefing volgt een eerste ontwerpfase en grafische visualisering met keuzemogelijkheden.

Vind u zich in een van de voorstellen terug, dan wordt dit verder uitgewerkt tot een finaal gedrukt product.

 

Duidelijke afspraken omtrent budget en timing worden vooraf uitgewerkt.